Readbts - weirdos [warning!!] | jeajea_

Read bts - weirdos [warning!!] - IDNEWS24.com

bts - weirdos [warning!!]

Authors: jeajea_

Genre: Fanfiction

Update: 27-04-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"chết tiệt, nhớ tới cái cách cậu đưa kim lại khiến tôi cứng lên rồi..." - jeon jungkook

tatoo artist & piercer
couple: jeon jungkook x park jimin
kim taehyung x min yoongi
kim namjoon x jung hoseok
kim namjoon x kim seokjin


❌❌🔞🔞🔞
warning:
chứa những hình ảnh nhạy cảm
tin tôi đi
ngoài sức tưởng tượng của mấy cô đó
tất cả chỉ là hư cấu
có thể sẽ không phù hợp, vui lòng click back!
TÔI ĐÃ CẢNH BẢO RỒI! TÔI MẠNH TAY GẮN R21+ LÀ CÓ LÍ DO!!!🔞

5 latest Chapters
Chapters

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16