Read[ BTS/Wanna1/vkook/] Do You Love Me? | ARMY_BTSvkook97

Read [ BTS/Wanna1/vkook/] Do You Love Me? - IDNEWS24.com

[ BTS/Wanna1/vkook/] Do You Love Me?

Authors: ARMY_BTSvkook97

Genre: Fanfiction

Update: 11-02-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cô ngổ ngáo, mạnh mẽ!

Anh lạnh lùng, kiên quyết!

Hai người đến với nhau là định mệnh. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu chỉ mình cô và cô cũng vậy!

Ông trời đã sắp đặt tất cả! Con đường đến với nhau của hai người không trải hoa hồng mà là những sỏi đá, gai nhọn.

Nhưng hai người sẽ vượt qua được tất cả để tìm đến người kia!