Read[ bts imagine ] day with you | -ddajutears

Read [ bts imagine ] day with you - IDNEWS24.com

[ bts imagine ] day with you

Authors: -ddajutears

Genre: Fanfiction

Update: 27-01-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

" ngày có em, dù mưa giông hay nắng hạn cũng bình yên vô cùng. "

----
established : 180901
finished : 192604

cautions : đây là fic khởi đầu của tớ về bangtan, xin thứ lỗi cho những trường hợp dùng từ không đúng mực và sự non trẻ của tớ khi viết nó. cảm ơn vì các cậu đã chú ý.

#fromvic