Read[BSD x reader] When we talk about sex | ScarlettaRuan

Read [BSD x reader] When we talk about sex - IDNEWS24.com

[BSD x reader] When we talk about sex

Authors: ScarlettaRuan

Genre: Fanfiction

Update: 05-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Khi chúng ta cùng nhau nói về vệc làm tình với nhau sẽ như nào? Em chỉ muốn hỏi anh ngắn gọn như vậy thôi.

Nhiều người cho rằng làm tình chính là tội lỗi là phạm đến chúa trời, là ham muốn của kẻ phàm tục, là những điều khi người ngoài nghĩ đến sẽ cảm thấy khinh bỉ với những gì ta làm.

Chúng mình làm tình cùng nhau nhé.
Vâng.
Nếu người đó là anh, em sẽ sẵn sàng nói lên hai chữ đồng ý.

Viết về 30 ngày NSFW mình tìm được trên mạng.
Warning: OOC nhân vật