Read[BSD] [Dachuu/ Soukoku] Ephemeral Dream | sronnie19

Read [BSD] [Dachuu/ Soukoku] Ephemeral Dream - IDNEWS24.com

[BSD] [Dachuu/ Soukoku] Ephemeral Dream

Authors: sronnie19

Genre: Novels

Update: 16-02-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: R
Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về Bungou Stray Dogs
Pairing: Dazai x Chuuya (mention OdaDai rất nhiều nhưng không phải quan hệ yêu đương)
Genre: Horror, Character Death, Mystery, Angst, Plot Twist (ít), BE.
Note:
"Không ai đòi lại tiền từ tôi cả.
Mọi người đều hài lòng với việc ôm lấy đau thương của chính mình."