Read[BSD/Dachuu] Ái | -vincent

Read [BSD/Dachuu] Ái - IDNEWS24.com

[BSD/Dachuu] Ái

Authors: -vincent

Genre: Short Story

Update: 26-12-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"Nè Chuuya. Giá treo mũ ơi, lùn tịt ơi..."

"Nói nhanh lên đi thằng khốn."

"Tôi chỉ muốn hỏi là Chuuya đã yêu ai chưa thôi. Nếu rồi, thì chắc tôi sẽ đau lòng lắm vì con chó của mình bị cướp mất."

"... Thực ra là rồi."

"Hả?!"

"Yêu ngươi"

[Từ trước tới giờ, đều chỉ 'Ái' mỗi ngươi thôi]

________________

Truyện gắn nhẹ mác 16+? :(