ReadBridge to his Heart (Squad Series#5) | filosophiea

Read Bridge to his Heart (Squad Series#5) - IDNEWS24.com

Bridge to his Heart (Squad Series#5)

Authors: filosophiea

Genre: Teen Fiction

Update: 25-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Patricia Rosian Marquez, ang easy-go-lucky ng barkada. She's wasting her life drinking alcohol, going for roadtrips, and doing whatever she wants. She never take life seriously as she thought her life is a big joke. Sa paningin niya ay ginawa lang siya para gawing miserable ang buhay niya. Ni hindi niya nga rin alam kung saan ba talaga siya dadalhin ng agos ng tadhana. Kung saan at ano ba talaga ang nakatakda para sa kanya. She thinks that her missions are to make thrill and to make boys cry.. as they should. Pero paano kung baliktad ang sitwasyon? Will a playgirl cry over a man?

Started date: 07/27/2022
Ended date: