Read|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử | SUNQINGtheWriter

Read |BOYLOVE/COMPLETED|  Đem Em Về Làm Thê Tử - IDNEWS24.com

|BOYLOVE/COMPLETED| Đem Em Về Làm Thê Tử

Authors: SUNQINGtheWriter

Genre: Diverse Lit

Update: 11-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: @SUNQINGtheWriter.
Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
Full truyện: sunqingtheauthor.wordpress.com

Nguồn ảnh gốc: twitter.com/S_krit (@Skrit9)

" Tôi sẽ không bao giờ có thể yêu anh!"
" Làm sao em biết là không thể?"
" Bởi vì tôi là trai thẳng!"
" Vậy em nghĩ tôi không biết bẻ cong trai thẳng hay sao?"