Read(Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?) | siw_heiVie

Read (Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?) - IDNEWS24.com

(Bonten x Reader) Tội Phạm về Việt Nam có gì vui? (Hoàn?)

Authors: siw_heiVie

Genre: Fanfiction

Update: 16-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Ôi không!Y/n bị tha hóa rồi!

Và sẽ không có gì tồi tệ hơn nếu em không gặp tổ chức tội phạm Phạm Thiên và lan tỏa sự tha hòa cách thiểu năng này.

Hãy đồng hành cùng Y/n đi tha hóa cả cái Phạm Thiên này nào.