ReadBởi vì anh yêu em [dương sảng ] | SprincessBaoVy

Read Bởi vì anh yêu em [dương  sảng ] - IDNEWS24.com

Bởi vì anh yêu em [dương sảng ]

Authors: SprincessBaoVy

Genre: New Adult

Update: 07-06-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Truyện này viết cũng lâu rồi mà nay ta rảnh quá nên thêm mô tả nhé!
Thật ra cũng chẵn có gì!
Nội dung thì không có gì thú vị, chỉ có chút hài.
Truyện mắc hơi bị nhiều lỗi chính tả nhưng ta chưa có thời gian sửa, nên có gì xin các tình yêu thông cảm nha!
Lưu ý: Truyện không hay nên đừng đọc (ta rảnh không có việc gì làm nên viết chơi thôi)