Read[ Blue Lock ] Ai Nói B Không Thể Bạo A? | Subaru_Yuuki

Read [ Blue Lock ] Ai Nói B Không Thể Bạo A? - IDNEWS24.com

[ Blue Lock ] Ai Nói B Không Thể Bạo A?

Authors: Subaru_Yuuki

Genre: Teen Fiction

Update: 19-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Nếu có kẻ dám nói một Beta không thể nào đánh nổi một Alpha.

Ok, Isagi Yoichi tỏ vẻ: lại đây nào thiếu niên, ta cùng bàn luận nhân sinh