Read[BLACKPINK] Lớp Mầm Non BlackPinkeu | BaekYein2703

Read [BLACKPINK] Lớp Mầm Non BlackPinkeu - IDNEWS24.com

[BLACKPINK] Lớp Mầm Non BlackPinkeu

Authors: BaekYein2703

Genre: Fanfiction

Update: 17-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Chỉ là câu chuyện ngắn về 4 đứa trẻ của trường YG - lớp BlackPinkeu thôi

Couple : JenSoo, ChaeLisa
Couple phụ : ChaeSoo, JenLisa, LiSoo, JenRosé