Read[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương. | DuMinh0806

Read [BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.  - IDNEWS24.com

[BJYX] [HOÀN] Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.

Authors: DuMinh0806

Genre: Fanfiction

Update: 02-04-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Ái tình như mộng, tương tư như ảo.

Ta vì người mê luyến khúc tình tan.

Bỉ Ngạn tương tư chờ người vạn kiếp.

Vạn Kiếp Luân Hồi Vạn Kiếp Vương.


Tất cả đều là hư cấu không liên quan đến người thật.

Ai không thể đọc xin đừng tự làm phí thời gian.