Read[ BinRik / JustRhym ] Thế quái nào nam chính lại yêu tôi!!! | pnhoangdung27

Read [  BinRik / JustRhym ] Thế quái nào nam chính lại yêu tôi!!! - IDNEWS24.com

[ BinRik / JustRhym ] Thế quái nào nam chính lại yêu tôi!!!

Authors: pnhoangdung27

Genre: Fanfiction

Update: 03-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

" Khoa và Tuấn đã bị xuyên vào game Thế giới của ABO, nếu họ muốn trở về thế giới của mình chỉ còn cách giúp hai nam chính đến được với nhau. Liệu hai người có làm được không?"

Update: 28/2/2022
End: 29/4/2022