Read| BibleBuild | Vẽ Em | jasmeen_semaine

Read | BibleBuild | Vẽ Em  - IDNEWS24.com

| BibleBuild | Vẽ Em

Authors: jasmeen_semaine

Genre: Short Story

Update: 26-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

" mặt trời bé con trong sương hồng
em kéo tôi khỏi mớ bòng bong
vạn điều muốn nói cất trong lòng
nhưng khi thấy em tôi lại không "

tác giả : jasmeen