Read[BHTT] [ TỰ VIẾT ] Hỏa Ảnh Chi Mộc Điệp Uchiha Nhất Tộc Công Chúa | kaidouDZen

Read [BHTT] [ TỰ VIẾT ] Hỏa Ảnh Chi Mộc Điệp Uchiha Nhất Tộc Công Chúa - IDNEWS24.com

[BHTT] [ TỰ VIẾT ] Hỏa Ảnh Chi Mộc Điệp Uchiha Nhất Tộc Công Chúa

Authors: kaidouDZen

Genre: General Fiction

Update: 26-07-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Sau khi đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc Otsutsuki Asnua - Lục Đạo Hiền Nhân cùng với Mộc Điệp Công Chúa Hokage đệ ngũ - Senju Tsunade đã về ở ẩn. Uzumaki Naruto bước lên trở thành Hokage đệ Thất đưa làng Mộc Điệp hay được nói là Konoha làng lá, phát triển vượt bậc. Trong thời kỳ không có chiến tranh cgir có hòa bình này thế hệ ninja liệu đã suy giảm hay chưa? Liệu hỏa chí của bọn họ đã còn như đời cha ông bọn họ? Câu trả lời này sẽ do.......
Otsutsuki Yuu giúp bọn họ giải đáp.