Read[BHTT]Sư phó của ta là hoa khôi(GL)-Yêu Tam | Windy0024

Read [BHTT]Sư phó của ta là hoa khôi(GL)-Yêu Tam - IDNEWS24.com

[BHTT]Sư phó của ta là hoa khôi(GL)-Yêu Tam

Authors: Windy0024

Genre: Novels

Update: 15-06-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thư danh: sư phó của ta là hoa khôi (GL)

Tác giả: yêu tam

Tô từ là một tham tiền, đồng thời cũng là cái mê gái, thế giới này chỉ có khác biệt mặt hàng có thể cho nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhất là tiền, nhị là xinh đẹp lại có khí chất Ngự Tả, người trước không được cầu, sau càng lắm, vì thế tô từ mỗi ngày hi vọng đều là mua xổ số, chờ mong lên có một ngày có thể trung học ngũ trăm vạn, như vậy nàng ít nhất có thể bao yang nhất cái Ngự Tả, mà không cần từng ngày mong đồ than thở.

Nội dung nhãn: tự thành không gian, thần quái, xuyên không

Diễn viên: Tô Từ, Mộc Tố Thanh ┃ phối hợp diễn: Bùi Lâm Lang, Đoạn Tiểu Ninh, Thẩm Kỳ Quân, Thủy Nghê Thường