Read[BHTT] [QT] Tang Thi Vương Phản Công Chi Lục - Nhạc Trì | RubyRuan_69

Read [BHTT] [QT] Tang Thi Vương Phản Công Chi Lục - Nhạc Trì - IDNEWS24.com

[BHTT] [QT] Tang Thi Vương Phản Công Chi Lục - Nhạc Trì

Authors: RubyRuan_69

Genre: Fantasy

Update: 28-07-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác phẩm: Tang thi vương phản công chi lục
Tác giả: Nhạc Trì
Tổng download số: 0 phi V chương tổng điểm đánh số:139743 Tổng số bình luận:766 Số lần bị cất chứa cho đến nay:4203 Số lần nhận dinh dưỡng dịch:1752 Văn chương tích phân: 47,987,752

Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu
Thị giác tác phẩm: Chủ thụ
Phong cách tác phẩm: Chính kịch
Hệ liệt tương ứng: Cuồng tưởng tam bộ khúc chi 【 cuồng tưởng 】 tam bộ khúc
Tiến độ truyện: Đã hoàn thành
Số lượng từ toàn truyện: 253033 tự
Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)
Trạng thái hợp đồng: Đã ký hợp đồng
Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm

Tag: Cường cường Yêu sâu sắc Mạt thế Ngọt văn
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: ( chủ ) Vũ Đồng × Bạch Thiên Giác ┃ vai phụ: Nguyễn Ngọc Linh × Mộ Tinh Dư ┃ cái khác: Mạt thế, tang thi, yêu sâu sắc, nhất kiến chung tình, sảng văn, ngọt sủng văn, thăng cấp văn, dị năng, báo thù ngược tra, nhất kiến chung tình

5 latest Chapters