Read[BHTT][Hoàn][Tu Tiên] Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh - | Jinbalyoh

Read [BHTT][Hoàn][Tu Tiên] Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh - - IDNEWS24.com

[BHTT][Hoàn][Tu Tiên] Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh -

Authors: Jinbalyoh

Genre: New Adult

Update: 13-09-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[BHTT][Tu Tiên] Xuyên Sách Chi Phù Mộng Tam Sinh
- Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng
--Văn án:
Xuyên thư gặp nữ chủ sống lại, nguyên bản cốt truyện vốn biết hoàn toàn bị rối loạn, nhưng cũng không trở ngại được Tần Mặc Hàm bắt lại vốn có 'bị hại vọng tưởng' Tô Tử Ngưng. Cứ ngỡ là mệnh định gặp gỡ, lại không ngờ tới là khổ tâm mưu tính cải mệnh trời.

Tần Mặc Hàm: Nghe nói ngươi trước khi sống lại là thẳng? Còn có cái nam chủ?

Tô Tử Ngưng: Nghe ai nói, nam chủ là cái gì, có thể ăn sao?

Tần Mặc Hàm: Ngươi muốn ăn hắn?

Tô Tử Ngưng: Không, chỉ muốn cùng với ngươi chung một chỗ.

Tần Mặc Hàm cho là mình được tiện nghi món ăn, lại phát hiện hóa ra là cái kia 'tiện nghi món ăn' hắc tâm muốn đút nàng.

Ngoài lạnh trong nhu kinh tài tuyệt diễm thế gia nữ (? )X giả bộ ngoan lãnh mị hắc hóa yêu nữ (? )

1V1, chuyên nhất sủng văn.
Nội dung nhãn mác: Có nhân duyên tình cảm tình cờ gặp gỡ tiên hiệp tu chân sống lại

Nhân vật chính: Tần Mặc Hàm, Tô Tử Ngưng ┃ vai phụ: Nhạc Phồn, Bạch Liễm, Văn Nhân Thu, Tần Chỉ Đình, Diệp Ánh, Tiếu Hiên Đẳng Đẳng ┃ cái khác: Sủng văn, chuyên nhất, HE!

P/S: Truyện này hiện tại chưa có FREE txt trên mạng nên mình mua VIP xem, mọi người ẤN THEO DÕI mình để đọc được đầy đủ chương nhé.

Chapters

Chương 1

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 7:

Chương 8:

Chương 9:

Chương 10:

Chương 11:

Chương 12:

Chương 13:

Chương 14:

Chương 15:

Chương 16:

Chương 17:

Chương 18:

Chương 19:

Chương 20:

Chương 21:

Chương 22:

Chương 23:

Chương 24:

Chương 25

Chương 26:

Chương 27:

Chương 28:

Chương 29:

Chương 30:

Chương 31:

Chương 32:

Chương 33:

Chương 34:

Chương 35:

Chương 36:

Chương 37:

Chương 38:

Chương 39:

Chương 40:

Chương 41:

Chương 42:

Chương 43:

Chương 44:

Chương 45:

Chương 46:

Chương 47:

Chương 48:

Chương 49:

Chương 50:

Chương 51:

Chương 52:

Chương 53:

Chương 54:

Chương 55:

Chương 56:

Chương 57:

Chương 58:

Chương 59:

Chương 60:

Chương 61:

Chương 62:

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66:

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71:

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75:

Chương 76

chương 77

Phần Không Tên 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Phiên ngoại 1: Tần Chiêu Mặc x Ma Đế

Phiên Ngoại 2:Tần Chiêu Mặc X Ma Đế

Chương 85:

Chương 86:

Chương 87:

Chương 88:

Chương 89:

Chương 90:

Chương 91:

Chương 92:

Chương 93

Chương 94(H)

Chương 95:

Chương 96:

Chương 97

100, Chương 98: . . .

101, Chương 99: . . .

102, Chương 100: . . .

103, Chương 101: . . .

104, Chương 102: . . .

105, Chương 103: . . .

106, Chương 104: . . .

107, Chương 105: . . .

108, Chương 106: . . .

109, Chương 107: . . .

110, Chương 108: . . .

111, Chương 109: . . .

112, Chương 110: . . .

113, Chương 111: . . .

114, Chương 112: . . .

115, Chương 113: . . .

116, Chương 114: . . .

117, Chương 116: . . .

118, Chương 115: . . .

119, Chương 117: . . .

120, Chương 118: . . .

121, Chương 119

122, Chương 120

123, Chương 121

124, Chương 122

125, Chương 123

126, Chương 124

127, Chương 125

127, Chương 125:

128, Chương 126

129, Chương 127

130, Chương 128

131, Chương 129

132, Chương 130

133, Chương 131

134, Chương 132

135, Chương 133

136, Chương 133

137, Chương 135

138, Chương 136

139, Chương 137

140, Chương 138

141, Chương 139

142, Chương 140

143, Chương 141

144, Chương 142

145, Chương 143

146, thứ 144 chương

147, Chương 145:

148, Chương 146

149, Chương 147

150, Chương 148

151, Chương 149

152, Chương 150

153, Chương 151

154, Chương 152

Chương 153

Chương 154

Chương 155

Chương 156

159, Chương 57

160, Chương 158

161, Chương 159

162, Chương 160

163, Chương 161

164, Chương 162 (H)

165, Chương 163

166, Chương 164: (chính văn hoàn tất)

167, Phiên ngoại (hậu tục 1)

168, Phiên ngoại (Hậu tục 2)

169, phiên ngoại ( Hậu tục 3)

170, phiên ngoại (hậu tục 4)

171, phiên ngoại (Hậu tục 5)

172, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (một)

173, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (hai)

174, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (ba)

175, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (bốn)

176, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (năm)

177, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (sáu)

179, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (tám)

180, Phiên Ngoại: Đời thứ nhất (chín)

181, Đời thứ hai (phiên ngoại ba)

182, Đời thứ hai: phiên ngoại bốn

183, Đời thứ hai: phiên ngoại năm

184, Phó CP(một)

185, Phó CP (hai)- Toàn văn hoàn