ReadBHTT| Edited| Nữ Đế Trọng Sinh | QunT32

Read BHTT| Edited| Nữ Đế Trọng Sinh - IDNEWS24.com

BHTT| Edited| Nữ Đế Trọng Sinh

Authors: QunT32

Genre: Novels

Update: 09-10-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Tùy Vân Lưu Thủy
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Cung Đình Tranh Đấu, Nữ tôn, HE
Nhân vật chính: Dạ An Thần x Tuyết Sương Linh
Nhân vật phụ: Dạ An Từ, Ly Tuần Lạc
Bản QT: Hoàn 57 chương + 6 phiên ngoại
Editor: Tịch

Chapters

Văn Án

Chương 1: Tử Vong

Chương 2: Trọng Sinh

Chương 3: Hình Phạt

Chương 4: Ân Sủng

Chương 5: Thủ Đoạn

Chương 6: Xuất Cung

Chương 7: Tiến Cung

Chương 8: Khuyên Bảo

Chương 9: Tiến Triển

Chương 10: Hoàng Tử

Chương 11:

CHương 12: Mật đạo (một)

Chương 13: Mật Đạo (hai)

Chương 14: Mật Đạo (ba)

Chương 15: Trúng Độc (một)

Chương 16: Trúng Độc (hai)

CHương 17: Trúng độc (ba)

Chương 18: Phá Thai

Chương 19: Cho Làm Con Thừa Tự

Chương 20: Tai Họa Ngầm

Chương 21: Bia Ngắm

Chương 22: Thưởng Mai

Chương 23: Yêu Đương Vụng Trộm

Chương 24: Kế Hoạch

Chương 25: Ác Mộng

Chương 26

Chương 27: Hành Cung

Chương 28: Thích Khách

Chương 29: Ngất

Chương 30: Ân Oán (một)

Chương 31: Ân Oán (hai)

Chương 32: Phi Lễ

Chương 33: Thân Phận

Chương 34: Hỏa Hoạn

Chương 35: Bại Lộ

CHương 36: Ám Sát

Chương 37: Cấu Kết

Chương 38: Giải Quyết

Chương 39: Khế Ước

Chương 40: Giải Quyết

Chương 41: Hoàng Di

Chương 42: Giao Dịch

Chương 43: Tử Nhân

Chương 44: Rời Khỏi

Chương 45: Xử Lý (1)

Chương 46: Xử Lý (2)

Chương 47: Giải Thoát

Chương 48: Hoàng Kim

Chương 49: Bắt Đầu

Chương 50: Rửa Nhục

Chương 51: Cổ Động

Chương 52: Say Rượu

Chương 53: Dạ Yến

Chương 54: Trò chuyện với nhau

Chương 55: Gặp lại

Chương 56: Kết thúc (1)

Chương 57: Kết thúc (2) - Chính văn hoàn thành