Read[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng Bbq | TTPP567

Read [BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng Bbq - IDNEWS24.com

[BHTT-Edit] [Tướng Quân Tại Thượng] Tây Hạ Nữ Vương Tử - Lão Trương Nướng Bbq

Authors: TTPP567

Genre: Novels

Update: 14-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Văn Án
Diệp Chiêu hứa cho ngươi kiếp sau, ta cho ngươi kiếp này.
Một nữ tử hiện đại bị tai nạn xe, xuyên qua trở thành Tây Hạ quốc nữ phẫn nam trang Nhị Hoàng tử Ô Ân. (Trong nguyên tác Ô Ân là vương tử ca ca của Tam hoàng tử Y Nặc.)
Ô Ân: "Ta cho ngươi cùng Diệp Chiêu một cơ hội ở cùng nhau một chỗ, nếu như nàng vẫn lựa chọn Triệu Ngọc Cẩn. Ngươi sẽ trở lại làm Đại Hạ Vương phi của ta."
Liễu Tích Âm: "Nếu ta gả cho ngươi, ngươi phải thề đời này kiếp này không xâm lược Đại Tống."
Ô Ân: "Ta xin thề".

Tác phẩm: [将军在上] 西夏女王子 ([Tướng quân tại thượng]Tây Hạ nữ vương tử)
Tác giả: 老张烧烤 (Lão Trương nướng Bbq) đã đổi thành 石头菌 (Thạch Đầu Khuẩn)

Nội dung: Kiếp trước kiếp này, xuyên không, ân oán tình thù, ngược (chút xíu)...

Nhân vật chính: Ô Ân, Liễu Tích Âm
Phối hợp diễn: Diệp Chiêu, Triệu Ngọc Cẩn, Y Nặc, Đại Hoàng tử...cùng một số người khác..

Thể loại: Từ đơn giản đến phức tạp - bách - phi lịch sử - điện ảnh và truyền hình

Tình trạng: 100 chương (hoàn)

Tình trạng edit: đã hoàn thành (P.s: Này là lần đầu tiên edit, có sai sót hay lỗi này kia cũng xin lượng thứ)

Chapters

Chương 1: Tây Hạ Nhị Hoàng tử nữ phẫn nam trang

Chương 2: Trang~ bị sét đánh

Chương 3: Cứu người không được, lại được người cứu.

Chương 4: Ngươi là Liễu Tích Âm? Ngươi biết Diệp Chiêu sao?

Chương 5: Tin dữ từ chiến trường.

Chương 6: Ôm biểu muội một cái, lại nâng cao cao!

Chương 7: Ngươi sẽ trở thành phượng bay lượn trên chín tầng mây

Chương 8: Diệp Chiêu gởi thư.

Chương 9: Không bằng lấy thân báo đáp.

Chương 10: Kỳ Vương hận.

Chương 11: Nhị Hoàng tử thoát cương.

Chương 12: Thời gian thấm thoát

Chương 13: Diệp Chiêu bị thương.

Chương 14: Một phương khăn gấm cùng quân biết

Chương 15: Đem Tích Âm gả cho ngươi...như thế nào!

Chương 16: Nếu Diệp Chiêu không tới cưới ngươi. Ngươi sẽ như thế nào?

Chương 17: Ta sẽ mang mười dặm trang sức đến cưới ngươi.

Chương 18: Y Nặc, đừng tìm nam sủng.

Chương 19: Báo Thù.

Chương 20: Đồ cưới của Ô Ân

Chương 21: Ngươi không cần trèo cao

Chương 22: Tứ Hôn

Chương 23: Mười năm như mộng.

Chương 24: Hồng thủy ngập trời.

Chương 25: Hoa Cách Tang trên thảo nguyên.

Chương 26: Phải hảo khi dễ ngươi.

Chương 27: Ngươi là nữ nhân của ta

Chương 28: Ngươi thích ta sao?

Chương 29: Đồng sàn...

Chương 30: Làm Vương hậu của ta có được không?

Chương 31: Trong mắt ngươi chỉ có thể có ta!

Chương 32: Thác Á

Chương 33: Thích làm cha...

Chương 34: Là nàng...

Chương 35: Sát ý.

Chương 36: Gia Hưng Quan, phá!

Chương 37: Khôi phục.

Chương 38: Lặp lại

Chương 39: Trì hoãn lương thảo.

Chương 40: Không kịp nhiều lời!

Chương 41: Tây Hạ vương, chết.

Chương 42: Lạnh

Chương 43: Tân vương.

Chương 44: Luyến tiếc.

Chương 45: A Thanh, cám ơn ngươi!

Chương 46: Hòa đàm.

Chương 47: Ô Ân, ngươi thực không thích hợp.

Chương 48: Vì sao?

Chương 49: Ta yêu ngươi!

Chương 50: Điều kiện.

Chương 51: Tái kiến.

Chương 52: Hàng hay không hàng.

Chương 53: Biểu muội

Chương 54: Thu hồi hổ thẹn của ngươi đi.

Chương 55: Tính tình dã!

Chương 56: Này thắt lưng của ngươi được hay không?

Chương 57: Diệp Chiêu bị bắt

Chương 58: Quân vương.

Chương 59: Phiền não

Chương 60: Nói mớ dẫn đến kẻ hở.

Chương 61: Có phải bởi vì nàng hay không?

Chương 62: Xin thề

Chương 63: Khó khăn lưỡng toàn

Chương 64: Âm mưu

Chương 65: Nàng so với tất cả đều quan trọng hơn.

Chương 66: Người nhu nhược

Chương 67: Hướng người không thể gián

Chương 68: Khánh Lịch năm thứ tư

Chương 69: Bắt đầu làm yêu Dương thị.

Chương 70: Bao tay

Chương 71: Ẩn nhẫn

Chương 72: Chấp niệm.

Chương 73: Gió lớn mưa rào

Chương 74: Ta tình nguyện để ngươi hận ta.

Chương 75: Chờ ta tới đón ngươi.

Chương 76: Tây Liêu vong.

Chương 77: Khánh Lịch năm thứ bảy.

Chương 78: Trừ phi Trường Giang và Hoàng Hà nghịch lưu.

Chương 79: Chiến Thần.

Chương 80: Nữ nhi.

Chương 81: Ta đến đón ngươi.

Chương 82: Diệp Chiêu, ngươi hàng hay không hàng?

Chương 83: Ngươi tin sao?

Chương 84: Hạc Đỉnh Hồng.

Chương 85: Đại hôn.

Chương 86: Xin nghỉ

Chương 87: Liễu phủ.

Chương 88:

Chương 89: Diệp Tư Bắc.

Chương 90: Đại Hạ hảo âm thanh.

Chương 91: Quái mộng.

Chương 92: Kiếp trước kiếp này.

Chương 93: Nhiễu loạn nhân quả

Chương 94: Nàng chết

Chương 95: Nhân đạo!

Chương 96: Lão ca táo bạo.

Chương 97: Ngươi là Hoàng hậu của trẫm!

Chương 98: Mười hai năm sau.

Chương 99: Ngươi còn muốn ta như thế nào?

Chương 100: Xong xuôi.

Lời của tác giả.