Read[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần | griffin_wings

Read [BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần - IDNEWS24.com

[BHTT] [Edit - Hoàn] Nữ Đế Nữ Hậu (Phần I) - Shmily Thần

Authors: griffin_wings

Genre: Historical Fiction

Update: 04-03-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Nàng thân là nữ nhi Tể Tướng, sủng phi của hoàng đế, tài mạo tuyệt thế.
Nàng thân là người chốn sa trường, trí dũng vô song, nhân tài kiệt xuất.
Nàng vốn chưa từng đặt niềm tin trên kẻ nào, lại nguyện vì thành toàn mộng tưởng của người mà nỗ lực.
Nàng vốn một lòng tâm niệm chinh chiến sa trường, lại vì người nguyện sa vào nghịch luân bất đạo.
Các nàng đều như chim trong lồng, cùng nhau trở thành sủng phi của hoàng đế.
Có lẽ ngay tại khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau kia, đã được định sẵn là vạn kiếp bất phục.
Vĩnh hằng lại chỉ trong nháy mắt.

(Phần I)

Chapters

Văn Án

Quyển thứ nhất - Chương 1: Phong thanh

Quyển thứ nhất - Chương 2: Sơ ngộ

Quyển thứ nhất - Chương 3: Tù điểu

Quyển thứ nhất - Chương 4: Tái kiến

Quyển thứ nhất - Chương 5: Sóng lặng

Quyển thứ nhất - Chương 6: Biến đổi

Quyển thứ nhất - Chương 7: Phân chia

Quyển thứ nhất - Chương 8: Bắt đầu

Quyển thứ nhất - Chương 9: Khoảng cách

Quyển thứ nhất - Chương 10: Lễ vật

Quyển thứ nhất - Chương 11: Âm thầm

Quyển thứ nhất - Chương 12: Động tâm

Quyển thứ nhất - Chương 13: Trúng độc

Quyển thứ nhất - Chương 14: Cấm túc

Quyển thứ nhất - Chương 15: Tin tức

Quyển thứ nhất - Chương 16: Tâm tư

Quyển thứ nhất - Chương 17: Thầm lặng

Quyển thứ nhất - Chương 18: Chủ ý

Quyển thứ nhất - Chương 19: Say mê

Quyển thứ nhất - Chương 20: Hương phấn

Quyển thứ nhất - Chương 21: Là ai?

Quyển thứ nhất - Chương 22: Tạm giam

Quyển thứ nhất - Chương 23: Vấy bẩn

Quyển thứ nhất - Chương 24: Bởi trong lòng có nàng

Quyển thứ nhất - Chương 25: Giãi bày

Quyển thứ nhất - Chương 26: Bị thương

Quyển thứ nhất - Chương 27: Ái người lại phải ái làm sao?

Quyển thứ nhất - Chương 28: Quan trọng nhất của ta

Quyển thứ nhất - Chương 29: Tử Mặc, tin ta

Quyển thứ nhất - Chương 30: Ân chuẩn

Quyển thứ nhất - Chương 31: Mai phi

Quyển thứ nhất - Chương 32: Nàng phải đi rồi

Quyển thứ nhất - Chương kết: Tâm ý

Quyển thứ hai - Chương 1: Nhập quân

Quyển thứ hai - Chương 2: Quân kỷ

Quyển thứ hai - Chương 3: Đợi thời

Quyển thứ hai - Chương 4: Tiến công

Quyển thứ hai - Chương 5: Bao vây

Quyển thứ hai - Chương 6: Đoạt lại U Châu

Quyển thứ hai - Chương 7: Linh cảm

Quyển thứ hai - Chương 8: Giảng hòa

Quyển thứ hai - Chương 9: Sứ đoàn Khuyển Nhung

Quyển thứ hai - Chương 10: Nghênh đón Giám quân

Quyển thứ hai - Chương 11: Có chút nhớ nàng

Quyển thứ hai - Chương 12: Bên nhau

Quyển thứ hai - Chương 13: Chuyện xưa

Quyển thứ hai - Chương 14: Tình địch

Quyển thứ hai - Chương 15: Thật may nàng cũng ái mình

Quyển thứ hai - Chương 16: Xuất chiến

Quyển thứ hai - Chương 17: Tiểu biệt

Quyển thứ hai - Chương 18: Thân binh

Quyển thứ hai - Chương 19: Tiên phong

Quyển thứ hai - Chương 20: Soái kỳ

Quyển thứ hai - Chương 21: Đàm phán

Quyển thứ hai - Chương 22: Tương kế tựu kế

Quyển thứ hai - Chương 23: Khâm sai

Quyển thứ hai - Chương 24: Lo sợ

Quyển thứ hai - Chương 25: Phát hiện

Quyển thứ hai - Chương 26: Tử huyệt của Viên Tinh Dã

Quyển thứ hai - Chương 27: Hạ nhân

Quyển thứ hai - Chương 28: Hành hình

Quyển thứ hai - Chương 29: Bùng phát*

Quyển thứ hai - Chương 30: Giăng lưới

Quyển thứ hai - Chương 31: Gian tế

Quyển thứ hai - Chương 32: Tân nhiệm Thái thú

Quyển thứ hai - Chương 33: Vây thành

Quyển thứ hai - Chương 34: Đối sách

Quyển thứ hai - Chương 35: Trúng kế

Quyển thứ hai - Chương 36: Giám quân mất tích

Quyển thứ hai - Chương 37: Giao ước

Quyển thứ hai - Chương 38: Cứu người

Quyển thứ hai - Chương 39: Giết chết Viên Tinh Dã

Quyển thứ hai - Chương 40: Phi lễ

Quyển thứ hai - Chương 41: Xâm nhập

Quyển thứ hai - Chương 42: Trùng phùng

Quyển thứ hai - Chương 43: Mộng tưởng

Quyển thứ hai - Chương 44: Nội tâm dậy sóng

Quyển thứ hai - Chương 45: Ẩn náu

Quyển thứ hai - Chương 46: Ẩn mộc trung lâm

Quyển thứ hai - Chương 47: Nghi người không dùng

Quyển thứ hai - Chương 48: Võng lưới bắt điểu

Quyển thứ hai - Chương 49: Kỳ phùng địch thủ

Quyển thứ hai - Chương 50: Cửu tử nhất sinh

Quyển thứ hai - Chương 51: Kết bái

Quyển thứ hai - Chương 52: Giải dược

Quyển thứ hai - Chương 53: Hiền phi

Quyển thứ hai - Chương 54: Dương oai

Quyển thứ hai - Chương 55: Khống chế

Quyển thứ hai - Chương 56: Âm ỉ*

Quyển thứ hai - Chương 57: Rời khỏi ta

Quyển thứ hai - Chương 58: Tình nồng*

Quyển thứ hai - Chương 59: Sát khí

Quyển thứ hai - Chương 60: Thủ thành

Quyển thứ hai - Chương 61: Ngã vi ngư nhục

Quyển thứ hai - Chương 62: Thư thái

Quyển thứ hai - Chương 63: Cầu tình

Quyển thứ hai - Chương 64: Thành ý

Quyển thứ hai - Chương 65: Say nhân thực ngôn*

Quyển thứ hai - Chương 66: Bối rối

Phiên ngoại 1: Phiên ngoại hội chùa

Quyển thứ hai - Chương 67: Kiêu Võ Vệ

Quyển thứ hai - Chương 68: Chính diện đối đầu

Quyển thứ hai - Chương 69: Mỹ thực vô vị

Quyển thứ hai - Chương 70: Bước đầu

Quyển thứ hai - Chương 71: Mồi nhử

Quyển thứ hai - Chương 72: Sáng tỏ

Quyển thứ hai - Chương 73: Khai hỏa

Quyển thứ hai - Chương 74: Nổ

Quyển thứ hai - Chương 75: Bất ngờ

Quyển thứ hai - Chương 76: Lưỡng lự*

Quyển thứ hai - Chương 77: Tín vật định tình

Quyển thứ hai - Chương 78: Lấp lửng

Quyển thứ hai - Chương 79: Cầu hòa

Quyển thứ hai - Chương 80: Tuyết sơn

Quyển thứ hai - Chương 81: Sinh ly

Quyển thứ hai - Chương 82: Tử biệt

Quyển thứ hai - Chương 83: Thân phận Quân sư

Quyển thứ hai - Chương 84: Cố quốc chi tâm

Quyển thứ hai - Chương 85: Hôn mê

Quyển thứ hai - Chương 86: Sư phó

Quyển thứ hai - Chương 87: Thứ không thể đánh mất

Quyển thứ hai - Chương kết: Hồi kinh

Quyển thứ ba - Chương 1: Trở lại Trường An

Quyển thứ ba - Chương 2: Sứ đoàn Đại Kiến

Quyển thứ ba - Chương 3: Luận võ

Quyển thứ ba - Chương 4: Dẫn rắn rời hang

Quyển thứ ba - Chương 5: Điều kiện đàm phán

Quyển thứ ba - Chương 6: Hòa thân

Quyển thứ ba - Chương 7: Vì ai mà thương tâm

Quyển thứ ba - Chương 8: Mặc gia

Quyển thứ ba - Chương 9: Hậu duệ Tề gia

Quyển thứ ba - Chương 10: Lâu Lan Quốc

Quyển thứ ba - Chương 11: Quan khẩu

Quyển thứ ba - Chương 12: Công kích Toái Diệp

Quyển thứ ba - Chương 13: Hồng nhan họa thủy

Quyển thứ ba - Chương 14: Liên lụy tới nàng

Quyển thứ ba - Chương 15: Cứu giá

Quyển thứ ba - Chương 16: Tạo phản

Quyển thứ ba - Chương 17: Phò mã

Quyển thứ ba - Chương 18: Con tin

Quyển thứ ba - Chương 19: Toái Diệp sơ hở

Quyển thứ ba - Chương 20: Hậu chiêu

Quyển thứ ba - Chương 21: Cải trang

Quyển thứ ba - Chương 22: Bày mưu tính kế

Quyển thứ ba - Chương 23: Phản bội

Quyển thứ ba - Chương 24: Phản khách vi chủ

Quyển thứ ba - Chương 25: Trao đổi con tin

Quyển thứ ba - Chương 26: Bình đạm

Phiên ngoại 2: Phiên ngoại Nguyên soái mất tích, một ngày hỗn loạn

Quyển thứ ba - Chương 27: Dã thú

Quyển thứ ba - Chương 28: Đường núi

Quyển thứ ba - Chương 29: Tìm đồ

Quyển thứ ba - Chương 30: Cổ thảo

Quyển thứ ba - Chương 31: Quân tâm

Quyển thứ ba - Chương 32: Thu phục

Quyển thứ ba - Chương 33: Kết cục phản đồ

Quyển thứ ba - Chương 34: Sơn tặc

Quyển thứ ba - Chương 35: Hổ phù

Quyển thứ ba - Chương 36: Phản tặc

Quyển thứ ba - Chương 37: Mai phục

Quyển thứ ba - Chương 38: Đối thủ xứng tầm

Quyển thứ ba - Chương 39: Khắc cốt ghi tâm

Quyển thứ ba - Chương 40: Giam giữ*

Quyển thứ ba - Chương 41: Nữ Hoàng Tân Quốc

Quyển thứ ba - Chương 42: Giải cứu

Quyển thứ ba - Chương 43: Tùy tâm sở dục

Quyển thứ ba - Chương 44: Văn nhân

Quyển thứ ba - Chương 45: Cải tà quy chính

Quyển thứ ba - Chương 46: Tề gia

Quyển thứ ba - Chương 47: Tiếp cận

Quyển thứ ba - Chương 48: Trừ tịch*

Quyển thứ ba - Chương 49: Đoạt thành

Quyển thứ ba - Chương 50: Hạ sách

Quyển thứ ba - Chương 51: Ám sát

Quyển thứ ba - Chương 52: Giả mạo

Quyển thứ ba - Chương 53: Thế thân

Quyển thứ ba - Chương 54: Nội loạn

Quyển thứ ba - Chương 55: Duy nhất một người*

Quyển thứ ba - Chương 56: Thần phụng vì chủ

Quyển thứ ba - Chương 57: Trang sinh Hiểu Mộng

Quyển thứ ba - Chương 58: Kế sách hạ thành

Quyển thứ ba - Chương 59: Trà trộn

Quyển thứ ba - Chương 60: Hiểm cảnh

Quyển thứ ba - Chương 61: Đợi chờ

Quyển thứ ba - Chương 62: Dưỡng thương

Quyển thứ ba - Chương 63: Thiên mệnh

Quyển thứ ba - Chương 64: Cô thành

Quyển thứ ba - Chương 65: Thần Nỏ doanh

Quyển thứ ba - Chương 66: Hy sinh

Quyển thứ ba - Chương 67: Bi thương

Quyển thứ ba - Chương 68: Bại

Quyển thứ ba - Chương 69: Phong thưởng

Quyển thứ ba - Chương kết: Lựa chọn của ta

Quyển kết - Chương 1: Sống sót

Quyển kết - Chương 2: Chịu phạt

Quyển kết - Chương 3: Ái nhân

Quyển kết - Chương 4: Đại thọ Thái Hậu

Quyển kết - Chương 5: Tỷ thí

Quyển kết - Chương 6: Giá họa