Read[BH - QT] (Quyển 2) Đem bị tra nam ngược nữ chủ cứu vớt ra tới | tieu_yen_nhii

Read [BH - QT] (Quyển 2) Đem bị tra nam ngược nữ chủ cứu vớt ra tới - IDNEWS24.com

[BH - QT] (Quyển 2) Đem bị tra nam ngược nữ chủ cứu vớt ra tới

Authors: tieu_yen_nhii

Genre: Teen Fiction

Update: 02-10-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu
Thị giác tác phẩm: Chủ thụ
Phong cách tác phẩm: Nhẹ nhàng
Hệ liệt tương ứng: Không thuộc hệ liệt nào
Tiến độ truyện: Còn tiếp
Số lượng từ toàn truyện: 172008 tự
Đã xuất bản chưa: Chưa xuất bản (Liên hệ xuất bản)
Trạng thái hợp đồng: Chưa ký hợp đồng
Nhận xét tác phẩm: Thượng không có bất luận cái gì nhận xét tác phẩm

Chapters

Giới thiệu + Văn án

Thanh mai trúc mã 1

Thanh mai trúc mã 2

Thanh mai trúc mã (xong)

Tỷ muội thiên 1

Tỷ muội thiên 2

Tỷ muội thiên (xong)

Theo dõi cuồng

Tỷ muội 1

Tỷ muội (xong)

Thần bút

Hồ yêu và dương yêu 1

Hồ yêu cùng dương yêu (kết thúc)

Đánh rơi kí ức 1

Đánh rơi kí ức 2

Đánh rơi kí ức (xong)

Khuê mật 1

Khuê mật (xong)

Mộng

Tương tư 1

Tương tư 2

Tương tư 3

Tương tư (xong)

Báo thù 1

Báo thù 2

Báo thù 3

Báo thù 4

Báo thù (xong)

Cứu vớt 1

Cứu vớt 2

Cứu vớt (xong)

Tình tay ba 1

Tình tay ba 2

Tình tay ba 3

Tình tay ba 4

Tình tay ba 5

Tình tay ba (xong)

Ngọt ngào 1

Ngọt ngào 2

Ngọt ngào 3

Ngọt ngào (xong)

Hắc hóa 1

Hắc hóa 2

Mới không phải cung đấu đâu 1

Mới không phải cung đấu đâu 2

Mới không phải cung đấu đâu (xong)

Hắc hóa 3

Hắc hóa 4

Hắc hóa 5

Hắc hóa 6

Hắc hóa 7

Giới giải trí sự tình 1

Theo dõi cuồng (Phiên ngoại)

Xảo quyệt quỷ đồng nghiệp 1

Xảo quyệt quỷ đồng nghiệp 2

Xảo quyệt quỷ đồng nghiệp 3

Xảo quyệt quỷ đồng nghiệp (kết thúc)

Xảo quyệt quỷ đồng nghiệp (phiên ngoại)

Tuyết nữ 1

Tuyết nữ 2

Tuyết nữ 3

Tuyết nữ 4

Tuyết nữ (xong)

Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Trọng sinh chi nữ nhi quốc

Trọng sinh chi nữ nhi quốc 2

Trọng sinh chi nữ nhi quốc 3

Trọng sinh chi nữ nhi quốc 4

Trọng sinh chi nữ nhi quốc 5

Sủng ái 1

Sủng ái 2

Sủng ái 3

Sủng ái (xong)

Hữu tình nhân chung thành quyến chúc 2

Hữu tình nhân chung thành quyến chúc (xong)

Một chương (kết thúc)

Hắc hóa 8

Tồn cảo

Không biết gọi là gì

Không biết gọi là gì

Không biết gọi là gì

Nữ tôn hiện đại văn

Công lược thứ nữ

Công lược thứ nữ

Công lược thứ nữ

Tình địch

Tồn cảo

Trọng sinh văn

Tân văn chương

Thích 1

Hắc hóa 9

Hắc hóa (xong)

Thích 2

Nữ tôn hiện đại 2

Hậu cung đi tìm chết đi 1

Hậu cung đi tìm chết đi 2

Nữ đoàn cp 1

Thanh mai thanh mai nhưng ngọt lạp

Thanh mai thanh mai nhưng ngọt lạp 2

Thanh mai thanh mai nhưng ngọt lạp xong