Read[BH-ĐN-XK] Mạt Thế Thì Đi Quậy [ Phần 6 ] | catsofcats

Read [BH-ĐN-XK] Mạt Thế Thì Đi Quậy [ Phần 6 ]  - IDNEWS24.com

[BH-ĐN-XK] Mạt Thế Thì Đi Quậy [ Phần 6 ]

Authors: catsofcats

Genre: Humor

Update: 07-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

GT: Yuko và Eji một lần nữa bị Hido và Kido quẳng vào thế giới khác, một lần nữa Yuko và Eji quậy banh cái cốt truyện xàm.