Read[BH-ĐN-FAIRY TAIL] Chửi bậy chửi bạ xuyên luôn!! | catsofcats

Read [BH-ĐN-FAIRY TAIL] Chửi bậy chửi bạ xuyên luôn!!  - IDNEWS24.com

[BH-ĐN-FAIRY TAIL] Chửi bậy chửi bạ xuyên luôn!!

Authors: catsofcats

Genre: Humor

Update: 20-03-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

1phút nổi hứng nên viết :)) hờ hờ...
-Hành trình thụ bẻ công
-Chủ công
-Có Yaoi
-GT: do chửi bậy bạ bị ông thần gạch tên xong quẳng vào Fairy Tail
p/s:dị ứng Yuri and Yaoi thì next!!