Readbest friend? - nomin | HuynAnnNguyn

Read best friend? - nomin - IDNEWS24.com

best friend? - nomin

Authors: HuynAnnNguyn

Genre: Fanfiction

Update: 08-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

hãy ở bên mình khi mình cần.
cậu là bạn thân nhất của mình, mình có thể nói thêm gì đây?
hãy ở bên cạnh mình, mình có thể đi bất cứ nơi nào cậu muốn.

*inspired by an uncomfortable truth webtoon.