ReadBe together, my dear! | baum_suki

Read Be together, my dear! - IDNEWS24.com

Be together, my dear!

Authors: baum_suki

Genre: Non-Fiction

Update: 14-08-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Kiểm tra Lý.
Diệp Chi: Ngôn ngữ mọe gì đây???
Duy Anh: Lúc bố chỉ trọng tâm cho bảo ôn thì không cơ. Chết chưa con.
Diệp Chi: Đệch, im!
Duy Anh: Tao nói bao lần rồi, ăn nói cái kiểu gì đấy?
Diệp Chi: Bố Duy Anh đẹp trai ơi~~~
Mười phút cuối.
Duy Anh: Em thầy em nộp bài. Cho em viết thông báo lên bảng ạ.
Thầy Lý :*phẩy tay* Triển đi.
"Thông báo: Theo số thứ tự trong danh sách lớp.
Số 1, 3, 6, 8, 12, 15, 16, 24, 28, 33, 34 đi theo cô Chủ nhiệm.
Số 2, 5, 9, 10, 11, 17, 21, 26, 29, 35, 39 phụ giúp cô Anh.
Số 4, 13, 19, 27, 30, 38, 40 quét dọn Bồn hoa.
Còn lại lớp phó Dương phân công trực sân trường."
Cả lớp: Ơ, trực nhật gì đấy?
Diệp Chi: *sung sướng chép đáp án* Yêu bố Duy Anh nhất trên đời~~~
Duy Anh: ... *đỏ mặt*

Baum: Vì dạo này có người khiến mình hồng hường quá...
Hầu hết thông tin và cảm hứng lấy từ thực tế, có sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.