ReadBé Con! Lại Đây Anh Nựng Cái Nào!!! [Hoàn] | LuuNhii16

Read Bé Con! Lại Đây Anh Nựng Cái Nào!!! [Hoàn] - IDNEWS24.com

Bé Con! Lại Đây Anh Nựng Cái Nào!!! [Hoàn]

Authors: LuuNhii16

Genre: Diverse Lit

Update: 19-10-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: elichau210

Cover: @Luunhii16

Tình trạng: Đã Hoàn

Tóm tắt truyện:

- " Nyaaa....nyaaa~ "

- " Bé con, ngoan ! "

- " Natsu~ "

- " Lại đây anh nựng nào ! "

- " Nyaaa~ "

Nhân vật chính (Nalu chuyển ver): Dương Thiếu Lâm, Sở Nhi Nhi
_______________________

Đã được sự cho phép của Tác Giả của bộ truyện này

Xin cảm ơn Tác Giả ^^