Read[BakuDeku] [Bnha] Định mệnh đó hai ta gặp nhau | Machini_Yuki

Read [BakuDeku] [Bnha] Định mệnh đó hai ta gặp nhau - IDNEWS24.com

[BakuDeku] [Bnha] Định mệnh đó hai ta gặp nhau

Authors: Machini_Yuki

Genre: Fanfiction

Update: 20-10-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Warning: BL, cai ngục x tù nhân, OOC.

Các cp phụ: TogaOcha, KamiJirou, KiriMina và TodoDeku.

Viết cho thoả tình yêu dành cho BakuDeku.