Read[Bách hợp] Hồng Trần Ái Tình | DnhL01

Read [Bách hợp] Hồng Trần Ái Tình - IDNEWS24.com

[Bách hợp] Hồng Trần Ái Tình

Authors: DnhL01

Genre: Diverse Lit

Update: 07-09-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

"A...ta.. ta cái gì cũng chưa thấy!"
"Đăng đồ tử! Mau nạp mạng!"
...
"Quận chúa! Ta yêu ngươi!"
"Ngươi! Đáng ghét!"
Nhân vật: Tô Tử Lăng x Cố Như Nguyệt.
thể loại: oan gia, cung đình tranh đấu, HE