Read[ JENSOO - HOÀN ] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI (18+) | Quass_Laa

Read [ JENSOO - HOÀN ] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI (18+) - IDNEWS24.com

[ JENSOO - HOÀN ] BÁC SĨ KIM! CHỊ CÓ BỆNH NHÂN MỚI (18+)

Authors: Quass_Laa

Genre: Fanfiction

Update: 29-04-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Nguồn: Dundun_itsme

Truyện này mình lấy trên Google và chưa có sự cho phép của tác giả nên có thể bị xóa bất cứ lúc nào.

Kim Trân Ni, đem những thứ mà em cần mang theo đi" - Kim Trí Tú giọng trầm trầm, gương mặt không một chút biểu tình

Thể loại: 18+, ngọt, H nặng (SM nên cân nhắc trước khi đọc)