Read(Bác Quân Nhất Tiêu) Chiến ca, Làm Hoàng Hậu Của Ta Đi | Du_Coin

Read (Bác Quân Nhất Tiêu) Chiến ca, Làm Hoàng Hậu Của Ta Đi  - IDNEWS24.com

(Bác Quân Nhất Tiêu) Chiến ca, Làm Hoàng Hậu Của Ta Đi

Authors: Du_Coin

Genre: Fanfiction

Update: 18-08-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Couple : Vương Nhất Bác(Thanh Cơ) x Tiêu Chiến

Tác giả: Du tỷ tỷ (俞)

Thể loại: Đam mỹ,Cổ đại,Niên Hạ, 1x1, tiểu ngược....

"Cái gọi là duyên phận ngàn năm

Tam sinh tam thế một bước cũng không rời"