Read[Bác Chiến] Vương tổng đã biết yêu chưa? | Libra_110

Read [Bác Chiến] Vương tổng đã biết yêu chưa? - IDNEWS24.com

[Bác Chiến] Vương tổng đã biết yêu chưa?

Authors: Libra_110

Genre: Fanfiction

Update: 16-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Fanfic Bác Chiến
Thể loại: Đô thi, hiện đại, HE
Tác giả: Hạ Li
Công lạnh lùng x thụ lanh lợi


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có mối quan hệ sâu sắc từ thời trung học, nhưng vì biến cố nên cả hai mất liên lạc với nhau. Liệu khi gặp lại họ sẽ như thế nào? Và vị Vương tổng nổi tiếng băng lãnh trong mắt mọi người có biết yêu là gì chưa?