Read(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân | Songnghi2812

Read (Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân  - IDNEWS24.com

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Authors: Songnghi2812

Genre: Fanfiction

Update: 24-03-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Ngày viết 13.7.2021
Thể loại hiện đại - cưới trước yêu sau - Ngược trước ngọt sau - có H - Kết HE - Sinh tử văn

Tổng tài cao lãnh công x Ôn nhu hiền lành thụ (lừa người đó🤣)

Nội dung câu truyện giống như tiêu đề của truyện, xúc tích, dễ hiểu🥰🥰🥰

Bản quyền thuộc về tác giả, mấy bạn đừng reup ở bất cứ nơi đâu. Cảm ơn