ReadAttack on Titan - Doujinshi - Levi x Eren | TugneyV

Read Attack on Titan - Doujinshi - Levi x Eren - IDNEWS24.com

Attack on Titan - Doujinshi - Levi x Eren

Authors: TugneyV

Genre: Humor

Update: 08-02-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Một fic dou tìm thấy trên mạng dành riêng cho Levi và Eren, là nam x nam nên cân nhắc trước khi xem tránh bình luận ném đá tớ.

Thể loại: hài có, cảm động có, lãng mạn có và... cẩu huyết vài chap có.

Nguồn: tổng hợp nhiều nguồn (đa phần là truyentranh8.com).

Chapters

Chap 1: Một vết dơ nhỏ

Chap 2: Bong bóng xà phòng

Chap 3: Khó chịu

Chap 4: Levi tập làm quen

Chap 5: Gangster

Chap 6: Đầu thai vẫn cứ nhớ em

Chap 7: Chân dung của mẹ

Chap 8: Các story ngắn

Chap 9: Táo

Chap 10: Bộ đồ hầu gái

Chap 11.1: Người cá Levi (P1)

Chap 11.2: (tiếp theo)

Chap 12: King game

Chap 13: Ghen

Chap 14.1: Người cá Levi (P2)

Chap 14.2: (tiếp theo)

Chap 15.1: Tôi sẽ là ánh sáng cho em

Chap 15.2: (tiếp theo)

Chap 15.3: (tiếp theo)

Chap 16: Mèo kén ăn

Chap 17: Cắn cho đúng cắn

Chap 18: Fan

Chap 19: Bạch tuyết Eren

Chap 20.1: Người cá Levi (P3)

Chap 20.2: (tiếp theo)

Chap 20.3: (tiếp theo)

Chap 21: Khăn choàng cổ

Chap 22: Có chuyện muốn nói

Chap 23: 2000 năm sau, tại bể cá

Chap 24: Vợ của Levi Ackerman

Chap 25.1: Người cá Levi (P4)

Chap 25.2: (tiếp theo)

Chap 25.3: (tiếp theo)

Chap 26: Khi Levi say xỉn

Chap 27: Thứ mà đôi tay kia giữ lấy

Chap 28.1: Người cá Levi (P4)

Chap 28.2: (tiếp theo)

Chap 29: Thể hiện tình cảm

Chap 30: May ngược

Chap 31: Chỗ ngồi

Chap 32: Mèo trung niên Levi

Chap 33.1: Người cá Levi (P5)

Chap 33.2: (tiếp theo)

Chap 33.3: (tiếp theo)

Chap 33.4: (tiếp theo)

Chap 34: Chẳng có gì gọi là phép thuật cả

Chap 35: Đừng nhìn em như vậy

Chap 36: Trick or Treat!

Chap 37: Tôi muốn xin ngài 10 điều, Levi-san!

Chap 38.1: Người cá Levi (P6)

Chap 38.2: (tiếp theo)

Chap 38.3: (tiếp theo)

Chap 39.1: Người cá Levi (P7)

Chap 39.2: (tiếp theo)

Chap 39.3: Happy Ending.

Chap 40: Happy Halloween

Chap 41: Merry X-mas

Chap 42.1: Eren và gia đình Ackerman

Chap 42.2: (tiếp theo)

Chap 43: (Re up) Tỏ tình hơi sớm

Chap 44: Đừng đi!

Chap 45: Wake up

Chap 46: Nước mắt

Chap 47: Snow App

Chap 48: Cầu hôn

Chap 49: Usa - e - chan

Chap 50: Riren version cat

Chap 51: Mồm nhanh hơn não

Chap 52: Quan tâm anh ấy giùm chúng tôi nhé?

Chap 53: Family Service (ABO)