Read[Attack on Titan] Bệnh nhân viện tâm thần | BauTroiRucLua

Read [Attack on Titan] Bệnh nhân viện tâm thần - IDNEWS24.com

[Attack on Titan] Bệnh nhân viện tâm thần

Authors: BauTroiRucLua

Genre: Fanfiction

Update: 12-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Bầu Trời Rực Lửa
Thể loại: đồng nhân, giả tưởng, tương lai, ma pháp, đồng nhân, fanfic,...
Ngày đào hố: 3/1/2022

Jazmine Laurent là một bệnh nhân tâm thần lâu năm.

Couple: không có
Lưu ý: OOC tất cả các nhân vật