Read[AruAni - QT] Lullaby Blue - miyanofun | aruani99___

Read [AruAni - QT] Lullaby Blue - miyanofun - IDNEWS24.com

[AruAni - QT] Lullaby Blue - miyanofun

Authors: aruani99___

Genre: Novels

Update: 19-12-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Summary:

Người máy Annie công việc chủ yếu là chăm sóc bởi vì tai nạn xe cộ rơi vào hôn mê, đã ngủ say bốn năm nhưng không có tỉnh táo nữ chủ nhân Annie, nàng vừa là của nàng nghiên cứu phát minh thành quả, lại là của nàng thế thân, đồng thời, nàng đối với nàng trượng phu Armin sản sinh một chút kỳ quái tình cảm.

Ít nhiều có chút không bình thường cắt miếng tình tay ba, người máy Annie × nhân loại Armin × nhân loại Annie