ReadArTBoOK | ChifueYuu

Read ArTBoOK - IDNEWS24.com

ArTBoOK

Authors: ChifueYuu

Genre: Diverse Lit

Update: 01-04-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Saumộthồiđắnđo tớquyếtđịnhsẽđặttênquyểnnàylà"Artbook" vìnếuđặttênnhưvậythìcáccậusẽvàoxemvìnghĩđâythậtsựlàmộtquyểnArtbook nhưngcáccậuđéongờrằngđâylàmộtquyểnTrashbookvớitoàntrashbêntrongvàcáccậusẽbịđaumắtdữdộivìđốngtrashđó vàthếlàtớđãcúlừacáccậu cáccậuđéothoátđượcChiChiđou :) MUAHAHAHAHAHAAAAHHH-