Read[AOV-BL-GL] Trường học Garena | Alimon-Lilia

Read [AOV-BL-GL] Trường học Garena - IDNEWS24.com

[AOV-BL-GL] Trường học Garena

Authors: Alimon-Lilia

Genre: Fanfiction

Update: 31-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Lưu ý: nơi này chỉ ship BL và GL, bất kì ai kì thị hay xúc phạm đến OTP tui thì tui chặn hết nhá, vui lòng đọc kĩ phần dưới để biết thêm về các cp ship trong đây, top trước bot sau. NOTP xin click back

Đam:
Zata x Laville
Ata x Yan
Enzo x Hayate
Tachi x Hayate
Lubo x Triệu Vân
Paine x Eland'orr
Ryoma x Vanhein
Thorne x Allain
Tulen x Murad
Yorn x Aleister
Zephys x Nakroth
Richter x Florentino
Zuka x Ngộ Không

Bách:
Butterfly x Violet
Dextra x Sinestrea
Helen x Aya
Liliana x Lauriel
Mina x Alice
Qi x Yue
Ilumia x Verra
Natalya x Krixi
Rouie x Terri
Amily x Roxie
Astrid x Veres

Cre ảnh bìa: Garena Liên Quân Mobile, Comic mùa 45