ReadAnsatsu Kyoushitsu Truth or Dare | _YukirinForesto_

Read Ansatsu Kyoushitsu Truth or Dare - IDNEWS24.com

Ansatsu Kyoushitsu Truth or Dare

Authors: _YukirinForesto_

Genre: Humor

Update: 18-06-2018

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Cái bạn đang đọc được ra đời sau khi con t/g đọc vài fic Attack on Titan Truth or Dare nên hứng lên muốn làm một cái với AK.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình nhưng ở đây số phận họ sẽ do mình quyết định.

Trò Sự Thật hay Thử Thách cùng các nhân vật trong Lớp Học Ám Sát.

Hãy để lại một câu hỏi hoặc một thử thách cho bất cứ nhân vật nào bạn muốn.