ReadAnh mà đòi đè tôi á〈BEOMHYUN〉 | YoonBummieKwon04

Read Anh mà đòi đè tôi á〈BEOMHYUN〉 - IDNEWS24.com

Anh mà đòi đè tôi á〈BEOMHYUN〉

Authors: YoonBummieKwon04

Genre: Fanfiction

Update: 06-06-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Anh nhắm đè được tôi không?"

"Tại sao lại không nhỉ?"

"Anh thử nhìn lại bản thân đi, gương mặt này và thân hình này của anh mà đem đặt dưới thân tôi không phải sẽ hợp lí hơn sao"

"Vậy thì để tôi chứng minh cho cậu..."