Read[ AllYuu ] Đoản nhỏ về AllYuuji | UmeYuuji20_3

Read [ AllYuu ] Đoản nhỏ về AllYuuji  - IDNEWS24.com

[ AllYuu ] Đoản nhỏ về AllYuuji

Authors: UmeYuuji20_3

Genre: Diverse Lit

Update: 30-10-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Nhân vật thuộc về Gege
OOC!! Tính cách của mọi nhân vật sẽ khác hoàn toàn với nguyên tác =))

Ở đây chỉ viết AllYuu và hàng là do tui tự tạo nên sẽ không hay lắm đâu =)) ai NOTP mời lướt qua :))

🚫 CẤM ĐỤC THUYỀN DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!