Read[AllVenti]°Venti và dân chúng theo đuổi° | HnMc35

Read [AllVenti]°Venti và dân chúng theo đuổi° - IDNEWS24.com

[AllVenti]°Venti và dân chúng theo đuổi°

Authors: HnMc35

Genre: Fanfiction

Update: 07-01-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

°Đoản, oneshort hay bất cứ thứ gì linh tinh.

°Văn hãm, đôi khi tình tiết đẩy quá nhanh sinh biến cố.

°Văn phong thay đổi thất thường tùy theo ngày viết.

°Tác giả vẫn ở đây, không mong gì thêm về độc giả. Chỉ mong các bạn có thể bình luận cùng votes, không vote thì cũng bình luận cho ta biết.

Credit ảnh: Ảnh lấy từ Pinterest, đã chỉnh sửa qua Picarts.

=Không mang bất cứ đâu, chỉ có tại Wattpad.

Bút danh: Nước trà lạnh.