ReadALLMIN ( XK ) - Immortal ( END ) | CPScorpioYandere

Read ALLMIN ( XK ) - Immortal ( END ) - IDNEWS24.com

ALLMIN ( XK ) - Immortal ( END )

Authors: CPScorpioYandere

Genre: Fanfiction

Update: 10-03-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

" Là một người bất tử, đau đớn nhất là phải đứng nhìn người mình yêu thương nhất ra đi "Edit: Fic mừng 100 người follows

Tên cũ: Everything changed when I came to life again

#CPSY