ReadAllBuild - U mê Build (End) | UmeMetawinOpas

Read AllBuild - U mê Build (End) - IDNEWS24.com

AllBuild - U mê Build (End)

Authors: UmeMetawinOpas

Genre: Fanfiction

Update: 16-09-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Vì quá mê Build, nên quyết định viết fic All x Build, các phần truyện không liên quan, mỗi phần 1 couple chứ không phải nhất thụ đa công đâu nhé.

Chapters

#1. Gọi là anh đi! (BibleBuild)

#2. Trúc mã (ApoBuild)

#3. Xuyên không (AllBuild) (1)

#4. Xuyên không (AllBuild) (2)

#5.Xuyên không (AllBuild) (3)

#6. Daddy (MileBuild)

#7. Xuyên không (AllBuild) (4)

#8. Chiếm hữu (BibleBuild) (1)

#9. Xuyên không (AllBuild) (5)

#10. Chiếm hữu (BibleBuild) (2)

#11. Mối tình đầu (BibleBuild) (1)

#12. Cưng chiều (TongBuild)

#13. Xuyên không (AllBuild) (6)

#14. Xuyên không (AllBuild) (7)

#15. Mối tình đầu (BibleBuild) (2)

#16. Xuyên không (AllBuild) (8)

#17. Cậu là người yêu của tôi (ApoBuild)

#19. Xuyên không (AllBuild) (Phần cuối)

#20. Chiếm hữu (BibleBuild) (3)

#21. Mối tình đầu (BibleBuild) (3)

#22. Mối tình đầu (BibleBuild) (4)

#23. Thế thân (BibleBuild) (1)

#24. Mối tình đầu (BibleBuild) (5)

#25. Thế thân (BibleBuild) (2)

#26. Mối tình đầu (BibleBuild) (6)

#27. Thế thân (BibleBuild) (3)

#28. Chiếm hữu (BibleBuild) (4)

#29. Mối tình đầu (BibleBuild) (7)

#30. Thế thân (BibleBuild) (4)

#31. Giám đốc xin hãy tự trọng (MileBuild) (1)

#32. Mối tình đầu (BibleBuild) (8)

#33. Thế thân (BibleBuild) (5)

#34. Giám đốc xin hãy tự trọng (MileBuild) (End)

#35. Mối tình đầu (BibleBuild) (9)

#36. Thế thân (BibleBuild) (6)

#37. Chiếm hữu (BibleBuild) (End)

#38. Mối tình đầu (BibleBuild) (10) (H nhẹ)

#39. Boss và tôi (PondBuild) (1)

#40. Thế thân (BibleBuild) (End)

#41. Boss và tôi (PondBuild) (2)

#42. Mối tình đầu (BibleBuild) (End)

#43. Boss và tôi (PondBuild) (3)

#44. Yêu lại từ đầu (JeffBuild) (1)

#45. Boss và tôi (PondBuild) (End)

#46. Yêu lại từ đầu (JeffBuild) (2)

#47. Yêu lại từ đầu (JeffBuild) (3)

#48. Duyên phận (PeterBuild) (1)

#49. Hôn ước (BibleBuild) (1)

#50. Tranh đoạt (3P) (1)

#51. Duyên phận (PeterBuild) (End)

#52. Hôn ước (BibleBuild) (2)

#53. Yêu lại từ đầu (JeffBuild) (End)

#54. Tranh đoạt (3P) (2)

#55. Hôn ước (BibleBuild) (3)

#56. Tranh đoạt (3P) (3)

#57. Hôn ước (BibleBuild) (4)

#58. Tranh đoạt (3P) (4)

#59. Hôn ước (BibleBuild) (5)

#60. Hôn ước (BibleBuild) (6)

#61. Tranh đoạt (3P) (5)

#62. Chịu trách nhiệm đi (MileBuild)

#63. Hôn ước (BibleBuild) (7)

#64. Hôn ước (BibleBuild) (8)

#65. Hôn ước (BibleBuild) (9)

#66. Hôn ước (BibleBuild) (End)

#67. Bảo bối là con nhà ai (ApoBuild) (1)

#68. Bảo bối là con nhà ai (ApoBuild) (2)

#69. Bảo bối là con nhà ai (ApoBuild) (3)

#70. Bảo bối là con nhà ai (ApoBuild) (4)

#71. Bảo bối là con nhà ai (ApoBuild) (5)

#72. Bảo bối là con nhà ai (ApoBuild) (6)

#73. Bảo bối là con nhà ai (ApoBuild) (End)

#74. Mỹ nam nhà bên (TaBuild)

#75. Yêu thầm thầy giáo (NodtBuild)

#76. Tranh đoạt (3P) (6)

#77. Khiết phích (MileBuild) (1)

#78. Khiết phích (MileBuild) (End)

#79. Tranh đoạt (3P) (7)

#80. Tranh đoạt (3P) (8)

#81. Có lẽ (JobBuild)

#82. Tranh đoạt (3P) (End)

Cảm ơn