Read[All Trừng] Đồng đạo thù đồ | TrmTrng014

Read [All Trừng] Đồng đạo thù đồ - IDNEWS24.com

[All Trừng] Đồng đạo thù đồ

Authors: TrmTrng014

Genre: Fanfiction

Update: 01-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: 立志做一条不粘锅的咸鱼 (Lập chí làm một con cá mặn không đội nồi)

Link Lofter: http://shiyezijianga457.lofter.com

Tên gốc:【all澄】同道殊途

Chuyện quan trong nhắc 3 lần!

CRACK CANON! CRACK CANON! CRACK CANON!

KHÔNG THÍCH ĐỪNG VÀO! KHÔNG THÍCH ĐỪNG VÀO! KHÔNG THÍCH ĐỪNG VÀO!

Truyện mang đi convert chưa có sự đồng ý của tác giả.

Đây là tà giáo. Không chịu trách nhiệm với trái tim thủy tinh và bông tuyết.

Up vì sở thích cá nhân. Tự mình thỏa mãn. Nếu có trùng hay có lỗi nào, ib tôi. Tôi chỉnh, hoan nghênh góp ý, từ chối đội nồi!

Thời gian cập nhật mới nhất: 01/02/2022