Read【 Akatsuki 】Red clouds and Uchiha fans | -yuanfei

Read 【 Akatsuki 】Red clouds and Uchiha fans - IDNEWS24.com

【 Akatsuki 】Red clouds and Uchiha fans

Authors: -yuanfei

Genre: Fanfiction

Update: 13-07-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Cái gì đây?"

"Em trai ta."

"Mi bị điên không?"

"Chắc chắn là không!"

"Mi hãy tự lo cho nó. Cấm để nó ảnh hưởng đến công việc của tổ chức!" Pain lạnh lùng chốt hạ giữa những tiếng xì xào bàn tán của Akatsuki.

"Tôi hiểu, thưa thủ lĩnh."

Itachi cúi đầu tuân lệnh, nhìn xuống thứ trong tay mình.

Em trai anh.

Uchiha Sasuke.

Được 5 tháng tuổi.


-
Book cover by Kytoyo Sakura - @Sakurasou_Team
Highest ranking: #15 akatsuki