ReadÁi Thượng Đại Sư Huynh - Đông Trùng (HOÀN) | HeoThuong

Read Ái Thượng Đại Sư Huynh - Đông Trùng (HOÀN) - IDNEWS24.com

Ái Thượng Đại Sư Huynh - Đông Trùng (HOÀN)

Authors: HeoThuong

Genre: Diverse Lit

Update: 23-12-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác Giả: Đông Trùng
Thể Loại: Đam Mỹ

Chúc Anh Kiệt vừa mới tốt nghiệp xong đang có ý định tự mình ra đời nếm trãi đời chứ không muốn về tiếp quản công ty của ba mình. Chúc Anh Kiệt nói được là làm được, quả thật dựa vào tấm bằng của cậu đi đâu cũng có thể tìm được việc, nhưng chính cậu lại thấy như vậy thật không thoải mái

Cậu thầm nghĩ nên làm điều gì đó mà cậu yêu thích và không dính dáng đến công việc, bởi vì về sau công ty của gia đình thế nào cũng do cậu tiếp quản, xem xét chỉnh lý công ty, sau vài thập niên nữa cậu cũng phải làm cái việc này, thật sự rất phiền phức.

Nhưng hiện tại baba vẫn bắt ép cậu làm theo ý ông ấy, cậu làm sao có thể thoải mái được chứ?