ReadÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANH | Selene1728

Read ÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANH - IDNEWS24.com

ÁC NỮ TRỌNG SINH. LẠI LẦN NỮA YÊU ANH

Authors: Selene1728

Genre: Fanfiction

Update: 04-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Cheon Seo Jin một lòng muốn chết, nhưng ông trời cứ luôn không thuận ý người. Cô tự sát chẳng những không chết, còn phát hiện bản thân trọng sinh lại năm 18 tuổi.

Nếu ông trời đã không muốn cô chết, cô liền thuận theo. Một lòng chạy trốn cái tương lai đen tối sắp diễn ra kia. Một lòng chúc phúc Ha Yoon Cheol và Oh Yoon Hee bạc đầu giai lão. Ha Yoon Cheol lại cứ thích làm cái đuôi nhỏ đối với cô quấn quýt không buông, còn mang theo sính lễ đến hỏi cưới.

Lần trọng sinh này khiến cô nhìn thấu mọi thứ. Phát hiện những bí mật ẩn giấu mà kiếp trước cô đã bỏ mất. Phát hiện bản thân cô tồn tại hai mặt mà trước giờ cô chưa từng biết.