Read(ABO) [Den Quân] Nhật ký dưỡng thai | Andat_james

Read (ABO) [Den Quân] Nhật ký dưỡng thai - IDNEWS24.com

(ABO) [Den Quân] Nhật ký dưỡng thai

Authors: Andat_james

Genre: Fanfiction

Update: 02-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: fanfic, abo, sinh tử, đời thường, có H.

Nhân vật: Denis công x Quân thụ
(Alpha x Beta)

Tác giả: An Dật (An trong An Dật, Dật trrong An Dật)


Nội dung truyện có miêu tả yếu tố tình dục namxnam. Ai không thích hãy bỏ qua. Cân nhắc khi xem nhé. Không chịu trách nhiệm cho những trái tim mong manh tan vỡ. . Truyện không có ý xúc phạm danh dự hay bôi bác nhân vật ngoài đời thật. Vui lòng không suy diễn.